Hvad bæredygtighed betyder for os

For os er bæredygtighed en del af vores mindset. Det er en integreret del af vores strategi og forretningsmodel. Som virksomhed lægger vi stor vægt på at yde vores bidrag til at passe på vores planet. Derfor gennemsyrer bæredygtighed alle vores handlinger og beslutninger. 

Vores tiltag og planer fokuserer på at skabe bæredygtig, langsigtet værdi for vores forskellige interessenter, herunder samfundet, vores kunder, medarbejdere og leverandører. Det gør vi ved at bruge ressourcer på en mere effektiv måde, passe på miljøet og fremme sikkerhed og sundhed hos vores medarbejdere.  

Bæredygtige løsninger og ydelser

Ansvarlig drift og forsyningskæde

Medarbejder-udvikling

Fremtidige generationer

 

Bæredygtige løsninger og ydelser

For os betyder bæredygtige læsninger og ydelser ikke blot overholdelse af love og bestemmelser, men udvikling og markedsføring af konkurrencedygtige produkter, teknologier og ydelser, der opfylder vores kunders behov ved brug af færre eller mere bæredygtige ressourcer og materialer. 

Vi analyserer livscykluspåvirkningen og udvikler innovative produkter. 
Vi investerer massivt i forskning og udvikling. 

 

Ansvarlig drift og forsyningskæde

Vi bestræber os på at være en ansvarlig virksomhed i hele værdikæden, fra indkøb af råvarer til fremstilling og levering af produkterne til vores kunder på en rettidig og sikker måde. 

Vi investerer konstant i vores produktionsanlæg, og søger innovative teknologier for at forbedre sikkerheden og minimere den miljømæssige påvirkning af vores drift og aktiviteter. 

Vi måler og overvåger bæredygtighedspåvirkningen via vores interne adfærdskodeks og overvågninger, leverandørovervågninger, adfærdskodeks for leverandører, indkøbspolitikker samt feedback fra kundeundersøgelser, der udføres regelmæssigt. 

 

Medarbejderudvikling

Vores fokus på mennesker er grundlaget for vores succes nu og fremover. Ved at udvikle vores medarbejders kvalifikationer og færdigheder igennem Vesla akademi, tiltrække de bedste talenter og skabe et miljø, hvor ideer og initiativer kan udfolde sig, er vi sikre på, vi kan skabe langsigtet succes for vores medarbejdere og virksomhed. 

Vores medarbejderes daglige trivsel og tilfredshed spiller en vigtig rolle for os, og vi måler den regelmæssigt via medarbejder trivselsundersøgelser. 

 

Fremtidige generationer

Som privat virksomhed er kontinuitet yderst vigtigt for os, og den påvirker alle vores handlinger. 

Vi vil foretage valg, som viser omsorg for kommende generationer, og opbygge en virksomhed, som fremtidige genrationer vil være stolte af at lede og være en del af. 

 

 

FN's Verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Af de 17 verdensmål, har Vesla valgt at arbejde fokuseret på følgende tre. 

 

 Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

Global adgang til moderne, vedvarende energi og renere brændstoffer er en forudsætning for at bekæmpe mange af de udfordringer, verden står overfor i dag, såsom fattigdom, fødevaresikkerhed, klimaforandringer, rent vand, sundhed og økonomisk vækst. 

 

Hvordan arbejder Vesla med mål 7

Solceller og LED-belysning

Opvarmning med bæredygtig biomasse

Vi ønsker at drive vores virksomhed vha. bæredygtige energikilder. 

 

Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

 Bæredygtig udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud... Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030. 

 

Hvordan arbejder Vesla med mål 8

Beskyttelse af arbejdstagerens rettigheder

Sikkert og stabilt arbejdsmiljø

 

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. 

 

Hvordan arbejder Vesla med mål 12

videst mulig anvendelse af bæredygtige materialer

Videst mulig anvendelse af genbrugsmaterialer

Plastindsamling på byggepladser

 

 

Bæredygtige projekter og byggerier med Vesla

Vi har registreret produkter med DGNB mærkningen, samt EPD og LCA til disse produkter. Netop derfor kan vi byde ind med vores Epoxysystemer og produkter til byggerier der kræver DGNB mærkningen.

Vil du gerne høre mere om dette, er du velkommen til at kontakte os på telefon nummer 97 17 32 66.