Tankbelægning med Barrikade C-tank

Mange tankanlæg såsom Renseanlæg, spildevandstanke, bassiner o.l. kræver beskyttelse af betonen, som ofte bliver udsat for diverse kemikalier. Derfor skal en tankbelægning være resistent overfor en del kemikalier og den skal have en væsketæt og poretæt overflade, der ikke er diffusionsåben.

 

Behandling af renseanlæg

Vesla laver rigtig mange behandlinger af renseanlæg samt tanke over hele Danmark, hvor kemikalieresistens er helt afgørende for holdbarheden.

Se også vores udvalg af K1-V Tankbelægning med væv.