0

Hvad bæredygtighed betyder for os

For os er bæredygtighed en del af vores mindset. Det er en integreret del af vores strategi og forretningsmodel. Som virksomhed lægger vi stor vægt på at yde vores bidrag til at passe på vores planet. Derfor gennemsyrer bæredygtighed alle vores handlinger og beslutninger.

Bæredygtige løsninger og ydelser
For os betyder bæredygtige læsninger og ydelser ikke blot overholdelse af love og bestemmelser, men udvikling og markedsføring af konkurrencedygtige produkter, teknologier og ydelser, der opfylder vores kunders behov ved brug af færre eller mere bæredygtige ressourcer og materialer. 

Vi analyserer livscykluspåvirkningen og udvikler innovative produkter. 
Vi investerer massivt i forskning og udvikling. 

Bæredygtige projekter og byggerier med Vesla
Vi har registreret produkter med DGNB mærkningen, samt EPD og LCA til disse produkter. Netop derfor kan vi byde ind med vores Epoxysystemer og produkter til byggerier der kræver DGNB mærkningen.

Vil du gerne høre mere om dette, er du velkommen til at kontakte os på telefon nummer 97 17 32 66.