Epoxy tyndbelægning

Vesla system G3 1mm

Print vejledning som pdf

 

Anvendelser

Vespox EP Coating, epoxy tyndbelægning, er baseret på Vespox EP Klar som bindemiddel og Vespox SL-S-LV, pigmenteret epoxybelægning som topcoat. Anvendes til betongulve med pæne og jævne overflader. Belægningen har en god slidstyrke og er kemikalieresistent. Vespox EP Coating anbefales til lagergulve, værkstedsgulve, gangarealer mv., hvor der ønskes en tæt og rengøringsvenlig overflade.

 

Egenskaber

Kemikalieresistens:
God resistens mod alkalier og de fleste syrer, samt mod diverse olier, fedt mm.

Slidstyrke:
God styrke mod gangtrafik og lettere til middeltung trafik.

Tæthed:
Giver en væske- og poretæt overflade, der er let at renholde. Diffusionstæthed – Z-værdi: 96 (jf. ASTM E 96-99).

Vedhæftning:
Meget god vedhæftning til godt rengjorte (diamantslebne) betonunderlag samt til underlag af stål, der forudgående er sandblæst.

 

Generel Information

Underlag:
Underlag, der skal belægges med Vespox EP Coating, skal være rene og tørre, frie for løstsiddende materiale, støv, olie, fedt og andre forureninger. Ny beton skal være minimum 20 dage og udtørret til maksimum 4% restfugt. Gulvet bør i øvrigt slibes eller syrevaskes inden der bliver lavet epoxybelægning.

Huller, revner mv.:
Udbedres med beton, flydemørtel eller epoxymørtel.

Lagtykkelse/struktur:
Belægningen udføres normalt i lagtykkelse på 1 mm med glat eller let skridsikker overflade. På gulve med meget pæne og jævne overflader kan tyndbelægningen udføres i lagtykkelse på ca. 600my.

Farver:
Se farvekort

Tørre- og hærdetid:
Normalt kan overfladen tages i brug til mekanisk belastning efter ca. 14 timer ved 20°C, og vil have opnået fuld mekanisk og kemisk styrke efter 3 døgn ved 20°C.

Rengøring:
Se Vesla’s drift og vedligeholdelsesvejledning.

Arbejdshygiejne:
De ovenfor nævnte Vespox produkter indeholder ingen organiske opløsningsmidler, og derfor er brug af maske ikke påbudt. Hærderen (B-komponent) er ætsende, og man skal derfor beskytte hud og øjne under arbejdet. Epoxyprodukter kan forårsage overfølsomhed ved berøring med huden. Arbejdstilsynets regler for arbejde med polyurethan og epoxyprodukter skal følges.

Arbejdsmiljø/MAL-kode:
00-5.

Temperatur:
Temperaturen på underlaget og i lokalet bør være højere end 10°C. Hærdetiden er temperaturafhængig, og forlænges væsentligt ved temperaturer under 10°C.

 

Udførelse

Priming:
Vespox EP-Klar og kvartssand blandes og påføres med spartel.

Forventet forbrug /m²:
Ca. 350 g. Vespox EP-Klar ( ca. 125 g. kvartssand 0,18 mm + 125 g kvartssand 0,3-0,6 mm )
Ved ønske om skridsikring drysses ca. 1000 g kvartssand 0,3-0,6 mm pr. m² ud i den våde primer på gulvet. Gulvet tørrer til næste dag og evt. løst sand støvsuges op.

Topcoat:
Vespox SL-S-LV påføres med spartel og efterrulles. Forventet forbrug /m²: ca. 600 g. Vespox SL-S-LV.