Epoxyimprægnering/Støvbinder

Maling med Vespox EW-Klar støvbinder/imprægnering.

Print vejledning som pdf

 

Anvendelser

Vespox EW-Klar er baseret på en klar, farveløs vandig epoxy, som bruges til imprægnering af alle betongulve samt sugende underlag, hvor man ønsker overfladen gjort støvfri og beskyttet mod nedtrængning af olie, fedt mv., og hvor man ikke ønsker at bekoste et malet gulv eller en belægning.

 

Egenskaber

Kemikalieresistens: God resistens mod svagt alkaliske og sure rengøringsmidler samt mod diverse olier.
Slidstyrke: God styrke mod gangtrafik og lettere rullende belastning.
Tæthed: Giver en væsketæt overflade, der samtidig er diffusionsåben.
Vedhæftning: Meget god vedhæftning til rene og sugende overflader.

Generel Information

Underlag: Overflader, der skal behandles med Vespox EW-Klar, skal være rene og frie for betonslam. Ny beton skal være overfladetør og sugende. Underlaget slibes med groft sandpapir eller syrevaskes før behandling, for at opnå bedst mulig vedhæftning. Gulvet må maks have 6% restfugt. Er der mere end det, kontakt os da for at høre om andre produkter, der kan bruges.
Huller, revner mv.: Udbedres med beton, flydemørtel eller epoxymørtel.
Lagtykkelse/struktur: Ca. 40-50 my. Halvblank overflade.
Farver: Farveløs.
Tørre- og hærdetid: Overfladen er tør efter ca. 8 timer ved 20°C og kan betrædes efter 12-16 timer. Belægningen er fuldt afhærdet efter 5 døgn.
Rengøring: Se Vesla’s drift og vedligeholdelses vejledning
Arbejdshygiejne: Vespox EW Klar indeholder ingen organiske opløsningsmidler, og derfor er brug af maske ikke påbudt. Hærderen (B-komponent) er ætsende, og man skal derfor beskytte hud og øjne under arbejdet. Epoxyprodukter kan forårsage overfølsomhed ved berøring med huden. Arbejdstilsynets regler for arbejde med polyurethan og epoxyprodukter skal følges.
Arbejdsmiljø/MAL-kode: 00-5.
Temperatur: Temperaturen på underlaget og i lokalet bør være mindst 12° for at få en god gennemhærdning.

 

Udførelse

Vespox EW-klar påføres ufortyndet med langhåret rulle. Overfladen skal mættes. Ved stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt at behandle fladen 2 gange med 1 døgns mellemrum. I de fleste tilfælde vil 1 overrulning - med ekstra overrulning af stærkt sugende pletter - være tilstrækkelig. Der skal rulles både vandret og lodret, så gulvet bliver rullet over 2 gange. Vigtigt ikke at efterlade hvide klatter.

Forventet forbrug/m²: Ca. 150 g. Vespox EW-klar.