Porehuller ( pinholes )

kan få en ellers flot gulvbelægning til at ligne et månelandskab. Heldigvis kan både kratere og følgeskader undgås med enkle midler.

Pinholes eller porehuller er huller i overfladen, som går ned i belægningen som nåletynde rør. Ud over at ødelægge en ellers blank og flot overflade, kan porehuller i nogle tilfælde gå hele vejen igennem belægningen, så fugt og misfarvende stoffer fra den underliggende beton kan trænge op.

Det vil altid kunne ses, hvis man forsøger at reparere hullerne, og de vil med stor sandsynlighed opstå igen i næste lag, hvis man blot gentager behandlingen. Derfor er det både nemmere og billigere at tage problemet alvorligt fra starten.

Tætte overflader giver ingen huller

Risikoen for pinholes kan minimeres ved at skabe en tæt overflade inden den afsluttende belægning. Det kan enten ske ved en skrabespartling med epoxyprimer ( ) tilsat sand. Denne løsning giver også mulighed for at udfylde små ujævnheder i underlaget. Alternativt foretages en helt mættende grunding med en tyndtflydende epoxygrunder – – inden belægningen kommer på