Administrationen ved Vesla Gulve A/S

Victor Jensen_Vesla

Victor Jensen
Direktør
Mail : vj@vesla.dk

Keld Pedersen
Økonomichef
Tlf.: 40569381
Mail: kp@vesla.dk   

Lili Lystbæk
Bogholder
Tlf.: 60391001
Mail : lly@vesla.dk   

Louise Lindholt
Kontorassistent
Tlf. 29626142
Mail : ll@vesla.dk